1

חקר של השוק - (Analysis: Description and Explanation)
1. קונים: כ-6 פלחי שוק שונים
2. סוחרים
3. מתחרים

לעתים, שלב זה כולל גם אומדן של גודל השוק ושל דרך חלוקתו בחתכים עיקריים.

5 שלבים בעבודה שלנו:

הערכה - (Evaluation)  
1. ניתוח של מכירות קודמות מטעם העסק עבורו אנו עובדים:
א. לפי פלחי שוק
ב. לפי האזור בארץ
ג. לפי גודל קניה
2. הערכה של שיטת השיווק הקיימת בעסק.

2

המלצות - (Prescription)
1. המלצה על שיפורים באסטרטגיה וגם בשיטת השיווק:
    א. תשתית לשיווק
    ב. פעולות שיווק:
        1. אסטרטגית שיווק
        2. תמהיל שיווק
        3. ניהול מכירות
2. אומדן עלות (תקציב) של שיווק בעסק לשנה קדימה

 

3

4

תחזית - (Prediction)
תחזית למכירה שנתית לעסק אשר אודותיו העבודה מבוצעת; 
זוהי מכירה אשר תושג עם אימוץ של תמהיל שיווק מומלץ.

5

תוצאות והמלצות שיווקיות נוספות - (Prescription)
1. תכנון של מבנה ארגוני רצוי במחלקת שיווק בעסק = מי יעשה מה?
2. תכנון של עזרים עיקריים של קידום מכירות לעזרת מחלקת השיווק.
ישראל ציגלמן בהרצאה בטכניון

אבחון

אסטרטגיה

תוצאה