המזמין
 
נושא העבודה
תעשיה  
חברת סטרט-אפ בתחום 
האינטרנט והסלולר
1. מה כדאי להדגיש בתוכנית העסקית?
2. אילו סעיפים כדאי לכלול בהסכם התקשרות עם המשקיע האמריקאי לקראת גיוס של $10M?
יצרן כימיקלים
1. האם לייצר ולשווק בארץ חומר גלם המשמש לייצור מרכב פלסטי (ארגז) של משאית המובילה בקירור?
אם לא:
2. האם לייצר את הפלסטיק עצמו?
גם זו היא עבודה של חקר שוק אודות עסק חדש. בעבודה כזו מבצעים חישוב מורכב של תחזית מכירה למוצר החדש. כותבים את התחזית הזו בכפוף אל 3-2 תמהילים שונים של עבודת שיווק.
דהיינו,
אם המוצר יהיה מאיכות א', מחירו ל-1 מ"ר יהיה (למשל) שווה ל-$32 ותקציב שנתי של קידום מכירות עבורו יהיה שווה ל -100K ש"ח אזי, נמכור ממנו ארגז ל-60 משאיות המובילות בקירור.
אם כנגד,
המוצר יהיה מאיכות ב', מחירו ל-1 מ"ר יהיה שווה $36 ותקציב שנתי של קידום מכירות עבורו יהיה 200K ש"ח אזי, נמכור ממנו ארגז ל-100 משאיות, וכן הלאה.
חברת דלק
1. א. האם לפלח את תחנות הדלק לפלחי שוק?
אם כן:
ב. לאילו פלחי שוק?
ג. מהם הדגשים בשיווק המתאימים לכל פלח שוק של תחנת דלק?
2. איך לחלק את התקציב השנתי של השיווק בחברת הדלק בין:
א. תחנות הדלק (Push)
ב. הקהל של הנהגים (Pull)? 
יצרן של משקאות קלים
האם לקנות מלון בריאות כדי לבדל את המותג שלו בשוק המשקאות בתור מותג בריאות?
כולל:
כמה פרמיה עליו לשלם מעבר למחיר המשולם (למשל: $20M) עבור המלון על ידי יזם רגיל (למשל: חברת בניה) המוכן לקנות בעלות במלון?
כדי לבדוק החלטה זו צריך לבדוק 2 שאלות ראשיות:
1. בכמה יגדל הפדיון השנתי ובעקבותיו, הרווח התפעולי של יצרן המשקאות כתוצאה מבידול של המותג שלו בתור כזה הקשור למלון בריאות?
2. בכמה תגדל התפוסה (כיום היא למשל 61%) במלון ובעקבותיה: בכמה יגדל הפדיון השנתי ואף הרווח התפעולי במלון כתוצאה מכך שהמלון יהיה בבעלות של יצרן המשקאות?

הסבר: יצרן המשקאות יכול לכאורה לתרום לתפוסה של המלון דרך הגרלה של נופשונים במלון זה בין לקוחותיו הקמעונאים.
 
יצרן פורמייקה
1. האם ובאילו תנאים להחזיר לעבודה סמנכ"ל לשיווק אשר פרש מרצונו?
2. האם לסגור את משרד המכירות בגוש דן ולהעבירו אל חצר המפעל בעמק הירדן (ובכך, לחסוך לכאורה כמה מילוני שקל)?
יצרן של חומרי בניה
1. מהו בקירוב גודלו השנתי של השוק הישראלי לכל אחד מבין שמונה קווי המוצר המשווקים על ידו (כמו למשל: שליכט טיח צבעוני)?
2. מהם השיפורים העיקריים אשר אותם כדאי להכניס בעבודת השיווק הנעשית אצל יצרן זה כלפי השוק המקומי בישראל?

א. תשתית נדרשת לעבודת שיווק
ב. פעולות עיקריות של הפצה פיזית (ה -P השלישי) ושל קידום מכירות (ה -P הרביעי).
כך למשל:
1. האם כדאי להוציא תקציב שנתי נכבד (כ -$200K ) עבור פרסום לקהל הרחב של בוני "בנה ביתך"?
הערה: במהלך המחקר מצאנו, כי פלח שוק זה מהווה רק חלק קטן מתוך השוק 
של יח"ד חדשות הנבנות בארצנו בשנה.
2. האם כדאי להמשיך ולהפיץ לשוק הקמעונאי (חנויות חומרי בנין) דרך מפיץ ארצי?
3. א. האם להמשיך לשווק דרך רשת מסוג "עשה זאת בעצמך" (DIY)?

ב. אם כן: מהן פעולות קידום מכירות אותן כדאי לעשות (אם בכלל) בתוך חנויות 
קמעונאיות ברשת "עשה זאת בעצמך" (כמו הום סנטר)?
 
שירותים     
 
מינהלה לפיתוח תיירות בירושלים
 
איך לשווק את העיר כלפי תיירות נכנסת מחו"ל?
בתור רקע נזכיר, כי המזמינים את העבודה סברו, כי עיקר התיירות הנכנסת לא מגיעה לעיר עקב מצב בטחוני.
במחקר השוק נמצא, בין השאר, כי:
1. עבודת השיווק הנעשית מטעם בתי המלון בעיר ירושלים היא עדיין זניחה בלבד. בכל כ-100 בתי המלון בעיר לא נמצאו אפילו 30 עובדי שיווק ומכירות (בנוסף על פקידי קבלה או פקידי הזמנות).
2. אין כנראה צורך במינהלה של תיירות לעיר זו. התאחדות בתי המלון מחד ומשרד התיירות מאידך, שמים מספיק דגש יחסי על אזכור של ירושלים בעבודת השיווק הנעשית בחו"ל כלפי תיירות נכנסת לארץ.
 
בעלים של מעבדה קלינית ידועה בארה"ב
1. האם להקים בישראל מעבדה קלינית פרטית ואפילו מתמחה?
אם כן:
2. עבור אילו לקוחות (קופות חולים? בתי חולים?)
3. עבור אילו בדיקות קליניות?

זוהי עבודה של חקר שוק עבור עסק חדש.
בי"ח פרטי באזור
גוש דן
אילו מחלקות ו/או שירותים חדשים כדאי לכאורה להוסיף לביה"ח בשנים הקרובות?
כאן צריך היה להבחין בין שלוש קבוצות של מוצרי בריאות:
1. מוצרים אשר הם מכוסים בתוך סל הבריאות.
2. מוצרים אשר הם מכוסים רק במסגרת הביטוח המשלים בקופות החולים.
3. מוצרים אשר הם לא כלולים בתוך סל הבריאות או בביטוח המשלים של קופות החולים.
אבחנה נוספת היתה בין:
א. שירותים רפואיים הדורשים אשפוז (In Patient)
ב. שירותים הניתנים במרפאות חוץ (Out Patient)
 
תיאטרון
כיצד להשיב חלק מן המנויים אשר עזבו?
1. האם דרך שינוי הרפרטואר?
2. האם דרך שינוי בסוג המנוי?
3. האם דרך שינוי משמעותי בתמהיל המדיה?
 
חברת ביטוח א'
 
אילו מבצעי שיווק הם מתאימים עבור סוכני ביטוח שונים?
ביצענו חונכות צמודה ל-10 סוכני ביטוח במשך כ-7 חודשים: לכל סוכן מבצע אחר.
ביטוח ובנקים  
חברת ביטוח ב'
איך לאפיין וכיצד לשווק פוליסות חדשות לביטוחי בריאות?
 
מפיץ ארצי של מוצרי אספקה טכנית
 
1. האם להמשיך ולשמר (ואם כן: כיצד) צוות של מנהלי מוצר?
או: האם רצוי לפזר את רובם בתור אנשי מכירות בתוך הסניפים?
2. האם להפוך חלק מתוך פקידי ההזמנות (היו קרויים: אנשי מכירות) לאנשי מכירות שטח?
3. אם כן: איזה בסיס מידע ממוחשב צריך לנהל בסניף המכירות כדי לתמוך בעבודתם של אנשי המכירות?
4. אילו דיווחים צריך לבקש מאת איש המכירות בסוף כל פגישת מכירה?

והחלטות דומות.
מסחר סיטונאי 
 
רשת חנויות למוצרים לבית
 
איזו עבודת שיווק צריכה להיעשות מן החנויות של הרשת כלפי סביבתן הקרובה?
קמעונאות
רשת חנויות קרמיקה
1. מדוע סניף כמו ירושלים מוכר פחות מאשר סניפים אחרים?
2. מה צריך לעשות בשוק הקמעונאי בעיר זו כדי למכור יותר: האם למשל לעבוד גם מול שיפוצניקים?
רשת חנויות מחשב
מה צריך להיות קו המוצרים המתאים לחנויות בשנים הקרובות?
זוהי עבודה של תכנון אסטרטגי על בסיס חקר שוק ל-12 מוצרי מחשבים ותקשורת.
רשת חנויות נעליים שהיא גם יצרן
1. היכן רצוי למצב את הרשת?
2. מה צריכה להיות איסטרטגיית השיווק כלפי חנויות פרטיות שאינן חלק מן הרשת?
קבלן בנין
כיצד לאפיין קניון קמעונאי חדש בעיר שדה באזור השרון?
העבודה הוזמנה לאחר שהושקע כנראה קודם לכן, סכום השווה ל -$0.6M בחפירת יסודות למבנה, השגת אישורים ועוד.
מחיר ההקמה של קניון כזה שווה לכ -$14M.
המחקר מצא, כי אין ביקוש מספיק לקניון נוסף כזה וכי עדיף להסב הבניה למגורים.
 
  
דוגמאות עבודה מתחומים שונים
חדשות המכון!
בימים אלו, סיימנו מחקר שוק מקיף אודות תחום הרכב הפרטי בארצנו. 

המחקר עסק בשלושת המוצרים הבאים:
 1. תחנה לשטיפה מקצועית של רכב
  ולשם השוואה,
 2. חנות נוחות בתחנת דלק
 3. תחנת דלק
תיאור המחקר
חקרנו את הכדאיות של פתיחתן בארצנו של תחנות לשטיפה של רכב שהן מסוג חדש, המצויות באירופה ובארה"ב.
במסגרת המחקר, נבחנו הנושאים הבאים:
 1. צד הביקוש: נהגים ברכב פרטי וגם ברכב חברה
  א. השוואה בין פלחי שוק של נהגים
  ב. חקר התנהגות שטיפה של רכב אצל נהגים
 2. צד ההיצע: תחנות שטיפה אוטומטיות, מתקני שטיפה ידניים ולצידם, חנויות נוחות, תחנות דלק
 3. מאקרו: גודל השוק לשטיפת רכב, דרך חלוקתו בין סוגי שטיפה מקצועית, מגמות, רגולציה
 4. מאפייני השוק לשטיפה מקצועית של רכב, המקבילים במדינות מערביות כמו אנגליה, גרמניה, ארה"ב
 5. ניתוח כלכלי של כדאיות למיזם חדש, שהוא בתחום שטיפת הרכב..
  א. ניתוח עלויות הקמה וגם הרצה
  ב. אומדן של פדיון צפוי
  ג. זיהוי של נקודת איזון כלכלית
 6. המלצות (prognosis) ליזם
תועלת
1. המחקר שבוצע תרם רבות ליזם בכך שהוא חסך לו סכום גבוה הטמון במודל עסקי מסוים, אשר נמצא כפחות מתאים.
2. המחקר, כמו רבים ממחקרינו עד כה, תרם למשק הישראלי כולו דרך ייעול של ההשקעות הנעשות בישראל. ייעול ההשקעות תורם לצמיחה של המשק, ולשמירה על רמת תעסוקה טובה, בפרט באיזורי ספר (פריפריה) של ארצנו.

ניסיון קודם
קודם לכן, ביצענו עבודות בתחום הרכב אודות מוצרים כגון תוכנה לניהול רכבים (ביחס לחו"ל), מצברים לרכב, צבע לרכב, שמנים לרכב, טיפול בשפכי רכב, שטיחונים לרכב, דלק, אוטובוסים וחלקים לרכב.
 
במכון ציגלמן לחקר השיווק הושלם מחקר שוק מקיף אודות קירות מסך, המשמשים לחיפוי של חזית חיצונית (Facade) במבנים בכלל, ובמבני נדל"ן מסחרי בפרט.

המחקר כלל בתוכו, בין היתר, את הנושאים הבאים:
 1. אומדן לגודלו השנתי של השוק לקירות מסך.
 2. חקר של המגמות בשוק זה.
 3. השוואה בין צריכת קירות מסך לנפש בישראל לבין זו המושגת במדינות מפותחות אחרות.
 4. השוואה בין שתי השיטות העיקריות המשמשות לבנייה של קיר מסך.
 5. השוואה בין שימוש בקיר מסך בתוך פלחי שוק עיקריים של נדל"ן מסחרי כמו תעשייה, מרכזי מסחר ומשרדים.
 6. אומדן השפעתו של קיר מסך מסוגים עיקריים על צריכת אנרגיה במבנה בו הקיר מותקן.
 7. אומדן של עלות מול תועלת ליזם נדל"ן מהוספה של קיר מסך, או משדרוג של חזית מבנה אל חזית מסוג קיר מסך.
מקורות מידע
המחקר מסתמך בעיקר על מקורות מידע ראשוניים, ורק במידה משלימה, על מקורות מידע משניים.
מקורות המידע הראשוניים כללו ראיונות עם נציגים של האוכלוסיות הבאות:
 • דיירים בנדל"ן מסחרי
 • חברות ניהול של נדל"ן מסחרי
 • יזמים של נדל"ן
 • מתכנני קיר מסך
 • אדריכלים
 • יועצי אלומיניום
 • קבלני קירות מסך
 • קבלני נקיון של קירות מסך
 • רגולטורים
 • ספקי תשומות כמו זכוכית ואלומיניום
 • מומחים בחו"ל לקירות מסך
מקורות המידע המשניים כללו, בין היתר, כמאה מאמרים מקצועיים שהתפרסמו בבטאונים ענפיים בחו"ל, וכן דוחות מחקר מחו"ל.

תועלת
המחקר יכול לשרת תכנון אסטרטגי אצל שחקן חדש בשוק קירות המסך המבקש להציע חבילת מוצר יחודית לשוק של קירות מסך וותיקים.
 
 
menu2, menu, dots, more
menu2, menu, dots, more
menu2, menu, dots, more