המזמין
 
נושא העבודה
מחשוב וגם AI מפיץ של מיכשור גיבוי למחשבים 1. מה מאפיין את השוק לחוות שרתים? 
2. מה מאפיין את שוק הענן?
בטאון ענפי 1. מהו גודלו של השוק לתוכנת מידול מסוג bim?
2. מיהם פלחי שוק עיקריים של קונים?
3. מהי התנהגות קנייה אצל כל אחד מביניהם?
חברת סטרט-אפ בתחום 
האינטרנט והסלולר
1. מה כדאי להדגיש בתוכנית העסקית?
2. אילו סעיפים כדאי לכלול בהסכם התקשרות עם המשקיע האמריקאי לקראת גיוס של $10M?
אנרגיה יצרן של מזגנים ועוד ציוד אנרגיה כיצד ניתן לשווק דוד מים חמים המשולב במשאבת חום (מזגן)? 
א. השוואה בין מודלים עסקיים לחדירה אל השוק. 
ב. תחזית למכירה שנתית. 
יצרן של מצוף לחשמל סולארי (FPV) האם כדאי לייצר מצוף משודרג?
1. מהו גודל השוק וכיצד נחלק השוק לפי:
   (א) ארבעה פלחי שוק.
   (ב) צינור שיווק. 
2. מהם מוצרים משלימים אפשריים?
3. מהי אסטרטגיית שיווק רצוייה? 
חברת דלק 1. א. האם לפלח את תחנות הדלק לפלחי שוק?
אם כן:
ב. לאילו פלחי שוק?
ג. מהם הדגשים בשיווק המתאימים לכל פלח שוק של תחנת דלק?
2. איך לחלק את התקציב השנתי של השיווק בחברת הדלק בין:
א. תחנות הדלק (Push)
ב. הקהל של הנהגים (Pull)? 
תעשיה  
יצרן כימיקלים
1. האם לייצר ולשווק בארץ חומר גלם המשמש לייצור מרכב פלסטי (ארגז) של משאית המובילה בקירור?
אם לא:
2. האם לייצר את הפלסטיק עצמו?
בוצעה תחזית מכירה למוצר החדש בכפוף אל 3-2 תמהילים שונים של עבודת שיווק.
דהיינו,
אם המוצר יהיה מאיכות א', מחירו ל-1 מ"ר יהיה (למשל) שווה ל-$32 ותקציב שנתי של קידום מכירות עבורו יהיה שווה ל -400K ש"ח אזי, נמכור ממנו ארגז ל-60 משאיות המובילות בקירור.
אם כנגד,
המוצר יהיה מאיכות ב', מחירו ל-1 מ"ר יהיה שווה $36 ותקציב שנתי של קידום מכירות עבורו יהיה 800K ש"ח אזי, נמכור ממנו ארגז ל-100 משאיות, וכן הלאה.
יצרן של משקאות קלים
האם לקנות מלון בריאות כדי לבדל את המותג שלו בשוק המשקאות בתור מותג בריאות?
כולל:
כמה פרמיה עליו לשלם מעבר למחיר המשולם (למשל: $20M) עבור המלון על ידי יזם רגיל (למשל: חברת בניה) המוכן לקנות בעלות במלון?
כדי לבדוק החלטה זו צריך לבדוק 2 שאלות ראשיות:
1. בכמה יגדל הפדיון השנתי ובעקבותיו, הרווח התפעולי של יצרן המשקאות כתוצאה מבידול של המותג שלו בתור כזה הקשור למלון בריאות?
2. בכמה תגדל התפוסה (כיום היא למשל 61%) במלון ובעקבותיה: בכמה יגדל הפדיון השנתי ואף הרווח התפעולי במלון כתוצאה מכך שהמלון יהיה בבעלות של יצרן המשקאות?

הסבר: יצרן המשקאות יכול לכאורה לתרום לתפוסה של המלון דרך הגרלה של נופשונים במלון זה בין לקוחותיו הקמעונאים.
 
יצרן פורמייקה
1. האם, ובאילו תנאים, להחזיר לעבודה סמנכ"ל לשיווק אשר פרש מרצונו?
2. האם לסגור את משרד המכירות בגוש דן ולהעבירו אל חצר המפעל (ובכך, לחסוך לכאורה כמה מילוני שקל)?
יצרן של חומרי בניה
1. מהו בקירוב גודלו השנתי של השוק הישראלי לכל אחד מבין שמונה קווי המוצר המשווקים על ידו (כמו למשל: שליכט טיח צבעוני)?
2. מהם שיפורים עיקריים אשר אותם כדאי להכניס בעבודת השיווק?

א. תשתית נדרשת לעבודת שיווק
ב. פעולות עיקריות של הפצה פיזית (ה -P השלישי) ושל קידום מכירות (ה -P הרביעי).
כך למשל:
1. האם כדאי להוציא תקציב שנתי נכבד (כ -$200K ) עבור פרסום לקהל הרחב של בוני "בנה ביתך"?
2. האם כדאי להמשיך ולהפיץ לשוק הקמעונאי (חנויות חומרי בנין) דרך מפיץ ארצי?
3. האם להמשיך לשווק דרך רשת מסוג "עשה זאת בעצמך" (DIY)?

   אם כן: מהן פעולות קידום מכירות אותן כדאי לעשות (אם בכלל) בתוך חנויות 
   קמעונאיות ברשת "עשה זאת בעצמך" (כמו הום סנטר)?
 
תיירות מיתחם גדול של חדרי אירוח האם כדאי להכניס רשת מלונות בתור משקיע אסטרטגי? 
זו בדיקת נאותות המתייחסת אל:

   1. שיעור תפוסה
   2. מחיר לחדר
   3. מס. ימי חדר נמכרים בשנה
   4. חלוקה בין B&B לבין HP
   5. שיעור נגזר של רווח תפעולי
מלון באזור שדה 1. כיצד להביא יותר תיירות קבוצתית נכנסת מחו"ל?
2. כיצד להביא יותר נופשים ישראלים?
מינהלה לפיתוח תיירות בירושלים
איך לשווק את העיר כלפי תיירות נכנסת מחו"ל?
מזמיני העבודה סברו, כי עיקר התיירות הנכנסת לא מגיעה לעיר עקב מצב בטחוני.
במחקר השוק נמצא, בין השאר, כי:
עבודת השיווק הנעשית מטעם בתי המלון בעיר ירושלים היא עדיין זניחה בלבד. בכל כ-100 בתי המלון בעיר לא נמצאו אפילו 30 עובדי שיווק ומכירות (בנוסף על פקידי קבלה או פקידי הזמנות).
  בריאות             תרבות 
 
בי"ח שיקומי בירושלים
אילו מחלקות תהיינה בפרט במבנה חדש?
1. השוואה בין שמונה מוצרים (כיווני צמיחה).
   זאת, 
   ע"ס חקר שוק ובדיקת תאימות (סינרגיה) לכל אחד מביניהם.
2. תחזית לקצב אכלוס המבנים, כולל: ניתוח מגמות ברפואה ב-20 השנה הקרובות. 
בעלים של מעבדה קלינית ידועה בארה"ב
1. האם להקים בישראל מעבדה קלינית פרטית ואפילו מתמחה?
אם כן:
2. עבור אילו לקוחות (קופות חולים? בתי חולים?)
3. עבור אילו בדיקות קליניות?
בי"ח פרטי באזור
גוש דן
אילו מחלקות ו/או שירותים חדשים כדאי לכאורה להוסיף לביה"ח בשנים הקרובות?
כאן צריך היה להבחין בין שלוש קבוצות של מוצרי בריאות:
1. מוצרים אשר הם מכוסים בתוך סל הבריאות.
2. מוצרים אשר הם מכוסים רק במסגרת הביטוח המשלים בקופות החולים.
3. מוצרים אשר הם לא כלולים בתוך סל הבריאות או בביטוח המשלים של קופות החולים.
אבחנה נוספת היתה בין:
   א. שירותים רפואיים הדורשים אשפוז (In Patient)
   ב. שירותים הניתנים במרפאות חוץ (Out Patient)
 
תיאטרון
כיצד להשיב חלק מן המנויים אשר עזבו?
   1. האם דרך שינוי הרפרטואר?
   2. האם דרך שינוי בסוג המנוי?
   3. האם דרך שינוי משמעותי בתמהיל המדיה?
 
חברת ביטוח א'
 
אילו מבצעי שיווק הם מתאימים עבור סוכני ביטוח שונים?
ביצענו חונכות צמודה ל-10 סוכני ביטוח במשך כ-7 חודשים: לכל סוכן מבצע אחר.
ביטוח ובנקים  
חברת ביטוח ב'
איך לאפיין וכיצד לשווק פוליסות חדשות לביטוחי בריאות?
יזם פינטק מה פעילות השיווק הרצויה לשנה ראשונה? 
 
מפיץ ארצי של מוצרי אספקה טכנית
 
1. האם להמשיך ולשמר (ואם כן: כיצד) צוות של מנהלי מוצר?
או: האם רצוי לפזר את רובם בתור אנשי מכירות בתוך הסניפים?
2. האם להפוך חלק מתוך פקידי ההזמנות לאנשי מכירות שטח?
3. איזה בסיס מידע ממוחשב צריך לנהל בסניף המכירות כדי לתמוך בעבודתם?
4. אילו דיווחים צריך לבקש מאת איש המכירות בסוף כל פגישת מכירה?

והחלטות דומות.
מסחר סיטונאי 
 
רשת חנויות למוצרים לבית
 
איזו עבודת שיווק צריכה להיעשות מן החנויות של הרשת כלפי סביבתן הקרובה?
קמעונאות
רשת חנויות קרמיקה
1. מדוע סניף כמו ירושלים מוכר פחות מאשר סניפים אחרים?
2. מה צריך לעשות בשוק הקמעונאי בעיר זו כדי למכור יותר: האם למשל לעבוד גם מול שיפוצניקים?
רשת חנויות מחשב
מה צריך להיות קו המוצרים המתאים לחנויות בשנים הקרובות?
זוהי עבודה של תכנון אסטרטגי על בסיס חקר שוק ל-12 מוצרי מחשבים ותקשורת.
רשת חנויות נעליים שהיא גם יצרן
1. היכן רצוי למצב את הרשת?
2. מה צריכה להיות איסטרטגיית השיווק כלפי חנויות פרטיות שאינן חלק מן הרשת?
נדל"ן יזם נדל"ן א' כיצד לאפיין קניון קמעונאי חדש בעיר שדה באזור השרון?
העבודה הוזמנה לאחר שהושקע כנראה קודם לכן, סכום השווה ל -$0.6M בחפירת יסודות למבנה, השגת אישורים ועוד.
מחיר ההקמה של קניון כזה שווה לכ -$14M.
במחקר נמצא, כי, אין ביקוש מספיק לקניון נוסף כזה וכי עדיף להסב הבניה למגורים.
יזם נדל"ן ב' כלפי מי, וכיצד, כדאי לשווק שכונת צמודי קרקע חדשים ביישוב שדה?
יזם נדל"ן ג' כלפי מי וכיצד ניתן לשווק מיתחם של בנייה רוויה בעיר שדה לייד חיפה? 
א. מה צפוי להיות שיעור משפרי דיור?
ב. מה שיעור צפוי של המשקיעים לצורכי השכרה?
ג. עד כמה יש ביקוש לשכירות?
ד. מהו מחיר מכירה רצוי?
 
  
דוגמאות עבודה מתחומים שונים